Aktuální zprávy

Nejhorší scénáře nehrozí: Závazky vůči městu jsou uhrazeny, s hráči se vedení dohodlo

Napsal 30.01.2019 Klub
C h o m u t o v - V posledních dnech se na všech frontách řešila finanční situace Pirátů Chomutov. Ve středu 30. ledna došlo mimo jiné k avizované schůzce vedení s hráči, na níž bylo dohodnuto řešení přijatelné pro obě strany. Z klubových účtů zároveň odešly platby, které uhradí veškeré závazky vůči organizacím statutárního města Chomutov.

„Předchozí dny byly hodně náročné, ale díky řadě jednání a vstřícnosti našich partnerů jsme uhradili veškeré závazky vůči městu,“ uvádí výkonný ředitel Stanislav Mikšovic. Ten se dle dohody setkal za přítomnosti hlavního trenéra a sportovního manažera Vladimíra Růžičky také se zástupci hráčů.

„Informoval jsem kluky, jaká je aktuální situace, a se svolením majitele jsem jim navrhnul řešení. Naše situace se nevyřeší ze dne na den, ale momentálně můžeme garantovat uhrazení části závazků vůči hráčům. Povedeme další jednání tak, aby se vše co nejdříve narovnalo,“ informuje Stanislav Mikšovic o výstupu z jednání.

Jeho slova potvrzuje také nejzkušenější člen současného chomutovského kádru Radek Duda, který byl rovněž u debat ohledně řešení současné nekomfortní situace. „Je pravda, že jsme se s vedením dohodli na řešení, které jako kabina akceptujeme,“ říká nedávno čtyřicetiletý ostřílený harcovník.