Aktuální zprávy

Zapsaný spolek má nový výkonný výbor i nového předsedu, další členská schůze zvolí kontrolní výbor

Napsal 29.05.2020 Klub
C h o m u t o v - Ve čtvrtek 28. května 2020 proběhla mimořádná členská schůze zapsaného spolku, po níž má zmíněný spolek nové vedení i stanovy, což znamená, že v dohledné době proběhne další členská schůze, jež zvolí také kontrolní orgán zapsaného spolku. Právě ten nové stanovy zavádí.

Nejdůležitější změnou patrnou navenek je zcela určitě nové vedení zapsaného spolku, v jehož čele stane nyní Ing. Daniel Badinka. Pětičlenný výbor dále tvoří Jiří Sochor a Jaroslav Procházka, kteří jsou místopředsedy. Uvedenou trojici pak doplňují Mgr. Petr Jíra a Ing. Adam Zwettler.

Výkonný výbor může být ještě doplněn, neboť do příští členské schůze mohou zákonní zástupci sportovních členů či někdo další podat žádost o členství řádné s právem hlasovat. Všechny žádosti bude schvalovat právě nový výbor zapsaného spolku a řádní členové mohou následně případně zasednout i ve výkonném výboru.

Jak už bylo zmíněno, zapsaný spolek má rovněž nové stanovy, které budou hned po zaregistrování u Krajského soudu v Ústí nad Labem vloženy rovněž na klubový web. Jednou z nových součástí stanov je institut kontrolního výboru. Jeho členy mohou být opět řádní členové zapsaného spolku, ovšem jedno místo zcela určitě obsadí zástupce města a bude jím jeden ze zastupitelů.

Sportovní členové spolku byli následně seznámeni s činností spolku v roce 2019 a výhledem pro následující měsíce. Nové vedení deklarovalo, že jeho prioritou je zachování mládežnického hokeje a ekonomická stabilizace klubu s tím, že nejbližší týdny rozhodnou o pokračování seniorského hokeje, o jehož zachování nové vedení rovněž stojí.