Aktuální zprávy

Prohlášení Pirátů Chomutov k žádosti o odklad splátek

Napsal 05.12.2019 Klub
C h o m u t o v - V posledních dnech se řada médií věnovala dopisu, který Piráti Chomutov odeslali hráčům, s nimiž mají na závazky z loňské sezóny uzavřeny splátkové kalendáře. Výbor zapsaného spolku ve svém stanovisku vysvětluje některé důležité okolnosti.

„Jsme si vědomi, že nastalá situace je pro hráče nepříjemná a můžeme všechny z nich ubezpečit, že ani my z ní nemáme radost. Nicméně v tuto chvíli jsme uhradili 8,8 milionu, což je více než polovina z částky, kterou jsme se zavázali uhradit vůči hráčům a trenérům z předchozí sezóny. Zároveň by tento odklad splátek pomohl nevytvářet závazky ke stávajícím hráčům, jelikož v letošním ročníku nejsme s žádnou z výplat hráčům v prodlení.

Troufáme si tvrdit, že subjekt, který by se nechtěl hlásit k závazkům, by se choval jinak. Doposud jsme splátky zasílali, jak bylo dohodnuto. Bohužel nás nyní dohnala stále nedokončená jednání s některými partnery a mylné informace o stavu uzavřených partnerských smluv od předchozího vedení.

Považujeme za důležité také zmínit, aby si každý uvědomil, že akciová společnost byla na pokraji insolvence a mohla být uhrazena pouze malá část závazků. To však nebylo cílem žádného z členů výboru, kteří dobrovolně dluh převzali a teď jsme za tuto snahu nesmyslně popotahováni.  

Při vědomí toho, že hráči v minulé sezóně často slyšeli plané řeči, jsme chtěli být otevření. Sami jsme hráče kontaktovali, abychom je seznámili s nastalou situací i s vědomím toho, že se náš dopis dostane na veřejnost.

Věřili jsme v porozumění a shovívavost, neboť my jsme doposud vše plnili, přestože jsme závazky „pouze“ převzali. Důrazně odmítáme interpretaci pana Zbořila, že bychom někoho upřednostňovali. I jeho jsme začátkem minulého týdne kontaktovali, ale neměl zájem se s námi konstruktivně bavit a už se i přes ústní dohodu neozval. To například Tomáš Krejčí, který zastupuje některé hráče, s nimiž jsou splátkové kalendáře uzavřeny, projevil pochopení a pomohl nám při jednání s jeho klienty.

V tuto chvíli můžeme garantovat, že po Novém roce vidíme na peníze, které nám pomohou splácení závazků znovu rozjet tak, aby nejpozději k 31. červenci 2020 bylo splaceno vše, jak bylo dohodnuto.

Závěrem chceme jasně deklarovat, že se před závazky rozhodně nezavíráme oči a nechceme hráče připravit o peníze, na které mají nezpochybnitelný nárok, i když tomu tak být nemuselo. Rozhodně se na nic nevymlouváme, jak je nám podsouváno. Jen popisujeme stav, který aktuálně je.“

×
Odehrané v 16:30 | Muži
Piráti Chomutov
HC Lovosice