Aktuální zprávy

Pozvánka na členskou schůzi Piráti Chomutov z.s.

Napsal 06.05.2024 Klub
Výkonný výbor spolku Piráti Chomutov z.s. svolává na středu 22. května 2024 od 16 hodin členskou schůzi, která se uskuteční v sídle zapsaného spolku.

Piráti Chomutov z.s., se sídlem Mostecká 5773, 430 01 Chomutov, IČ: 43222889,

Zapsaný do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 383

P O Z V Á N K A

Výkonný výbor zapsaného spolku Piráti Chomutov z.s., se sídlem Mostecká 5773, 430 01 Chomutov

svolává členskou schůzi,

která se bude konat dne 22. 5. 2024 v 16.00 hodin v sídle spolku

Pořad členské schůze (program jednání):
1. Zahájení členské schůze (usnášeníschopnost, volba orgánů členské schůze)
2. Zpráva o činnosti spolku v roce 2023
3. Zpráva o průběžném výsledku hospodaření spolku za rok 2023
4. Program činnosti a rozpočet spolku na rok 2024
5. Piráti Chomutov 2020 s.r.o.
6. Volba členů výkonného výboru spolku
7. Volba tajemníka
8
Různé
9
. Diskuze
10
. Závěr