Aktuální zprávy

Klub uvádí fakta v reakci na rozhovor Juraje Valacha

Napsal 27.01.2020 Klub
C h o m u t o v - V souvislosti s bývalým hráčem Pirátů Jurajem Valachem vyšlo již několik článků a příspěvků na sociálních sítích, ve kterých tento hokejista vědomě škodí klubu. Piráti se původně k uvedeným „skutečnostem“ nechtěli vyjadřovat, ale po rozhovoru zveřejněném na webu Náš region se musí razantně ohradit a tyto „skutečnosti“ uvést na pravou míru.

Klub si je plně vědom vážné životní situace, do které se Juraj Valach dostal, avšak ani to mu nedovoluje předkládat veřejnosti zkreslená fakta a záměrně na některé skutečnosti neuvádět. Na nejdůležitější pasáže nejnovnějšího rozhovoru proto klub reaguje předložením jasných faktů.

Doplatil vám hokejový klub Piráti Chomutov, co dlužil?
Bohužel, klub Piráti Chomutov dodnes nezaplatil dlužné peníze a začínám se obávat, že peníze už ani neuvidím.

Klub: Pravda, klub Piráti Chomutov dodnes nezaplatil dlužné peníze, jelikož jsou zasílány dle uzavřené dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři, který Juraj Valach podepsal dne 5. 7. 2019. Splátek splatných vždy koncem měsíce, je dle dohody dvanáct. Před uzavřením této dohody obdržel pan Juraj Valach peněžní prostředky z bankovní záruky ve výši 250 tisíc korun a další splátky ze strany „hyen a zbohatlíků“, jak je nové vedení panem Valachem nazýváno, byly hrazeny následovně – 11. 7. 2019, 29. 8. 2019, 30. 9. 2019, 6. 11. 2019 a to vždy ve výši 54.792,- korun. Na konci listopadu jsme požádali o odklad listopadové a prosincové splátky s tím, že splátky budou zaslány v měsíci lednu. Po této žádosti vzniklo několik zmiňovaných nelichotivých článků v médiích a příspěvků na sociálních sítích. Avšak, v současné době podepsal pan Juraj Valach novou dohodu o narovnání, ve které se klub zavázal, že do konce ledna roku 2020 budou na účet pana Valacha připsány tři splátky, tedy 164.376,- korun a další dle původní dohody.  K obavě pana Valacha, že své peníze už ani neuvidí, můžeme konstatovat pouze to, že když by hokejový klub nepřevzali „hyeny a zbohatlíci“, tak už by peníze určitě nikdy neviděl…

Kolik vám Piráti do současné chvíle dluží?
Přibližně se jedná o částku 500 tisíc korun.

Klub: Jedná se o částku 438.332,- korun zahrnující ještě i tři zmíněné lednové splátky.

Jak moc a v čem přesně Vás dluh ze strany chomutovských Pirátů omezuje?
Myslím, že nedostat výplatu skoro rok je omezující a omezovalo by to každého. Mě se stát neptá a neděla úlevy. Musel jsem zaplatit daně a DPH z peněz, které jsem fyzicky nikdy nedostal. Je to smutné, ale musel jsem sahat do svých úspor.

Klub: Dle účetních záznamů nebylo nalezeno, že by pan Valach výplatu skoro rok neměl. Z minulé sezóny evidujeme následující platby: 17. 9. 2018, 26. 10. 2018, 17. 12. 2018, 1. 2. 2019, 15. 3. 2019 a 23. 4. 2019 dvě platby. Dluh vznikl v důsledku neuhrazení faktur za měsíc listopad 2018, duben 2019, březen 2019.

Kdy jste začal dluhy vůči vám řešit? Hned po první neodeslané platbě nebo až později a proč?
Řešilo se to hned. Ale když jste to řešil během sezóny, tak po vás pak šlapali trenéři a vedení klubu, že máte hrát a neřešit peníze. Přes sezonu jsem vícekrát mohl odejít do zahraničí, ale neuvolnili mne. A to i přes to, že klub mohl za mne dostat peníze. To jsem dodnes nepochopil.

Klub: Tuto odpověď nám nepřísluší zcela hodnotit, ale dle potvrzených informací, bylo vždy panu Valachovi umožněno volno z osobních důvodů, kdy pak v důsledku tohoto nadstandardního volna, byl ze strany pana trenéra Martínka umožněn individuální tréninkový plán mimo stanovený tréninkový harmonogram. Jak je také známo, zranění, které neumožnilo účast v několika zápasech, nebylo rovněž nijak řešeno, jako tomu bylo u jiných hráčů například procentuálním ponížením celkové částky.

Jaké pocity máte z chování nových vlastníků klubu Piráti Chomutov? A jak byste situaci – nevyplacení odměn hráčům, nebo jen některým, za kterou nese odpovědnost již nové vedení, popsal?
Noví vlastníci řekli, že se postupně klub uzdraví a doplatí dluhy. Je to stejná banda jako Veverka. Platí novým hráčům a na dluhy se vykašlali.

Klub: Tato „banda“ postupně klub uzdravuje a dluhy hráčům hradí. Dá se říci, že se hradí dva rozpočty – rozpočet minulé sezóny a rozpočet sezóny současné – jak již bylo zmíněno výše. Proti tomuto nařčení se zcela ohrazujeme a není založeno na relevantních faktech.

Jak se vaši spoluhráči v rakouském Linci dívají na chomutovské Piráty? Bavíte se o tom s nimi? 
Vyšlo to i v tisku v Rakousku. Lidé tady okamžitě projevili podporu a nabídli pomoc. Hráči jenom nevěřícně kroutili hlavama s poznámkami, že to je možné iba na Slovensku a v Česku tyhle věci.

Klub: Jsme rádi, že má pan Valach možnost hrát hokej v Rakousku, kde jsou finanční možnosti hokejových klubů zcela odlišné. My všichni jsme kroutili nevěřícně hlavami, že se i přes snahu dluhy splatit budeme potýkat s ostrou a nepravdivou kritikou směrem od pana Valacha.

Věříte, že noví vlastníci klub spasí, nebo že budou historií vnímáni v čele s Veverkou jako hrobníci hokeje v Chomutově?
V chomutovském hokeji je hodně šikovných lidí, vychovali dobré hráče, tak by byla veliká škoda, kdyby tam  hokej skončil. Ale upřímně. Hokej v Chomutově by měl patřit lidem a ne bandě zbohatlíku. Hokej by se tam měl hrát pro těžce pracující lidi v chudém regiónu, aby měli sportovní vyžití na konci týdne.

Klub: Každý si myslel, že hokej v Chomutově skončí a všechno to dobré, co se v chomutovském hokeji povedlo, ztratí zcela význam. Ale tato banda zbohatlíků, která podporovala hokej ještě za dob KLH Chomutov, se nedokázala s touto myšlenkou ztotožnit a do dnešního dne dělá maximum.

Projevil chomutovský klub nějaký upřímný lidský zájem o vaši situaci?
Klub neprojevil vůbec nic. Když to chcete vědět, tak právě naopak mě dostali do deprese a jenom mi během vánočních svátku přitížili. Ale už jsem toho překonal hodně, takže tyhle hyeny mě už jenom tak nerozhodí. Musím ale taky napsat, že mi pomáhali někteří členové realizačního týmu, hlavně psychickou podporou a v neposlední řadě i samotní hráči, kteří mi během nejtěžší finanční situace pomohli i materiálně tím, že se složili na léčebný pobyt pro syna. Za to jsem jim velmi vděčny, hlavně proto, že ani oni neměli zaplacené výplaty od klubu.

Klub: Vše již bylo vysvětleno výše a tudíž, na tuto odpověď lze konstatovat pouze jediné, klub dělá maximum, aby plnil své závazky, ale vytvářená negace situaci nepomáhá. Naopak tato negace dostává do depresí nás všechny. Chceme, aby hokej v Chomutově dál zůstal. Abychom společně slavili další úspěchy napříč celým hokejovým světem. Ale dokud si člověk nesáhne do svědomí a neuvědomí si, že bez úsilí všech trenérů, hráčů, realizačních týmů, managementu a především fanoušků, kteří i přes úskalí minulých sezón, pokračují v neutuchající podpoře, by nemělo nic význam. Pak by nemusela odejít ani jedna splátka, stadion mohl být prázdný a všem by zbyly pouze oči pro pláč, tak nemá cenu nic vysvětlovat.

×
Dnes v 12:00 | Jun.
Piráti Chomutov
HC Dynamo Pardubice
×
Dnes v 17:00 | Muži
SK Kadaň
Piráti Chomutov