Aktuální zprávy

Na setkání širokého vedení klubu se sponzory panovala shoda hokej v Chomutově udržet

Napsal 06.05.2020 Klub
C h o m u t o v - První květnové úterý se uskutečnilo jednání, které může zásadním způsobem ovlivnit budoucnost Pirátů. Výbor zapsaného spolku na jednání doplnili šéfové jednotlivých úseků klubu, nejvýznamnější sponzoři a také zástupce fanoušků. Všichni se shodli, že chtějí v Chomutově udržet hokej na maximální možné úrovni.

Základem mají být přihlášky všech mládežnických týmů, jež budou spadat právě pod zapsaný spolek, a nejbližší dny určí, jak to dopadne se seniorským týmem. „Nezávislý odborník bez jakékoliv vazby na klub zhruba do týdne vytvoří krizový finanční plán, podle kterého se případně podá přihláška seniorského týmu do některé ze soutěží,“ hlásí členové výboru.

„Pokud vše bude finančně vycházet, bude prioritou co nejdříve přivézt výkonného ředitele klubu, který ho povede a bude v každodenním kontaktu s trenéry, dalšími zaměstnanci a sponzory,“ doplňuje výbor zapsaného spolku.

V tuto chvíli byl vytvořen krizový štáb, v jehož čele stanul Petr Jíra, který bude komunikovat s veřejností a městem. Sportovní záležitosti má v rámci krizového výboru nadále na starost Ivan Huml. Všichni účastníci jednání se shodli, že bez podpory města není možné pokračovat, proto chtějí vztahy s vedením magistrátu co nejvíce narovnat. Jedním z kroků má být mimo jiné nabídka pozice zástupce města v kontrolním orgánu klubu.