Aktuální zprávy

Členská schůze zapsaného spolku se blíží, nově bude v orgánech spolku volený zástupce města

Napsal 17.09.2020 Klub
C h o m u t o v - Před časem byl zveřejněn termín další členské schůze Piráti Chomutov z.s., jejímž hlavním úkolem bude zvolení nového kontrolního výboru. Zároveň však mohou být přijati noví řádní členové, kteří už se následně mohou zapojit do volby kontrolního výboru. Jak se stát řádným členem? Odpoví vám následující řádky.

Na členské schůzi by mělo dojít ke schválení stanov, jež doznaly úpravy v článku, který se týká kontrolního výboru. Ten bude mít tři členy s tím, že jednoho zástupce zvolí Statutární město Chomutov a další dva členové budou odhlasováni řádnými členy spolku.

Řádným členem Piráti Chomutov z.s. se může stát každý, kdo se bude chtít aktivně podílet na činnosti spolku po splnění podmínek pro členství a schválení členskou schůzí. V letošní sezóně bude spolek zajišťovat chod mládeže i seniorského hokeje, ale v blízké budoucnosti by se měl znovu starat pouze o mládež. Z toho důvodu je řádné členství nastaveno následujícím způsobem.

Řádné členství je primárně určeno pro rodiče a přímé příbuzné hráčských členů Piráti Chomutov z.s. Pro tyto zástupce hráčských členů bude platit „symbolický“ členský přípěvek 350 korun ročně, který bude sloužit např. k evidenci členů a zajišťování členských schůzí.

Pro zájemce o řádné členství, kteří nejsou v příbuzenském vztahu s hráčskými členy Piráti Chomutov z.s. jsou podmínky členských příspěvků jiné a budou se řešit individuálně. Přihlášky do spolku Piráti Chomutov budou vyzvednutí v kanceláři klubu u Martina Paška spolu se stanovami spolku, se kterými se musí zájemce o členství před svým přijetím seznámit.