Aktuální zprávy

Členská schůze zapsaného spolku 9. října bude mít kratší program

Napsal 05.10.2020 Klub
C h o m u t o v - Z důvodu nařízené karantény jednoho z členů výkonného výboru a vzhledem k vládou nařízeným opatřením se bude členská schůze zapsaného spolku konat ve vyhlášeném termínu 9. října pouze se stávajícími řádnými členy.

„Potřebujeme především upravit stanovy do podoby, která umožní obsazení jednoho místa v kontrolním výboru spolku zástupcem města. Ostatní body z původního programu proběhnou na další členské schůzi zapsaného spolku, která se uskuteční, až bude situace příznivější,“ vysvětluje předseda klubu Ing. Daniel Badinka.