Aktuální zprávy

Aktuální dění v klubu: Krizový tým se snaží udržet v Chomutově seniorský hokej

Napsal 20.05.2020 Klub
C h o m u t o v - Jak už klub nedávno avizoval, podá přihlášku do Chance ligy. S tímto krokem se spojena řada dalších, které aktuálně činí krizový tým složený ze zástupců rodičů, partnerů klubu i jeho zaměstnanců a vedený Petrem Jírou. Následující řádky by měly odpovědět na řadu otázek fanoušků a popsat momentální situaci.

Se společností Piráti Chomutov, a.s. je vedeno insolvenční řízení, jehož případné uzavření vyhlášením insolvence by nemělo ovlivnit chodu společnosti Piráti Chomutov, z.s., ovšem jasno bude v tomto ohledu až po rozhodnutí soudu. Pokud Piráti Chomutov, a.s. opravdu skončí v insolvenci, může být jednou z variant provozování seniorského hokeje v rámci zapsaného spolku s tím, že při jakékoliv variantě bude nutné uhradit závazky vůči hokejovým subjektům, které jsou vázány na licenci pro Chance ligu.

Toto už se částečně dělo během sezóny 2019/2020, kdy musel zapsaný spolek převzít část závazků akciové společnosti, aby bylo možné ročník dokončit. Je tedy jasné, že zapsaný spolek má v tuto chvíli závazky k dodavatelům a bohužel i směrem k městu. Prioritou je tyto závazky vyřešit prostřednictvím splátkových kalendářů tak, aby byl zapsaný spolek v co možná nejkratším časovém horizontu bez závazků a seniorský hokej se po jeho očištění od závazků z něj mohl vyčlenit do samostatného subjektu.

Výše uvedené však neznamená, že by zapsaný spolek převzal veškeré závazky akciové společnosti. Krizový tým momentálně pracuje na rozpočtu, který by umožnil hrát v Chomutově Chance ligu. Pokud se výrazně úsporný rozpočet nepodaří naplnit, bude se pod hlavičkou Pirátů hrát pouze mládežnický hokej, jehož plynulý chod je prioritou. Zároveň však jsou si členové krizového týmu vědomi, že bez seniorského hokeje by bylo umořování závazků zapsaného spolku o poznání složitější.

Ruku v ruce se snahou udržet v Chomutově seniorský hokej jdou i nutnost vypořádat závazky vůči hokejovým subjektům, kam se řadí hráči, kluby a trenéři. Se všemi je potřeba vyjednat splátkové kalendáře, které bude klub schopný plnit. Jen tak nikdo ze zmíněných nepřijde o peníze, které mu náleží.

Zároveň je jasné, že bez pomoci fanoušků to rovněž půjde těžko. Všichni jsou si vědomi, že místní fanoušci už toho zakusili hodně. Jednou z možností, jak klubu pomoci bude utkání na záchranu místního seniorského hokeje, jehož výtěžek poputuje klubu a který spolurozhodne o setrvání seniorského hokeje ve městě. Bližší informace budou k dispozici v následujících dnech, ale už nyní je možné prozradit, že by se na ledě proti sobě měly postavit dvě party – jedna z dob KLH Chomutov ve staré stodole a druhá postupová z jara 2012.

Aby se ještě víc obnovila důvěra v kroky klubu, dojde ke změnám ve vedení zapsaného spolku. Chystaná změna stanov a volba nových členů výboru z řad rodičů, kteří mají své ratolesti v žákovských týmech, nebo i mládežnických trenérů je krok k mnohem větší otevřenosti a transparentnosti. Cílem tohoto kroku je rovněž snaha, aby právě tito lidé vzali klub ještě víc za svůj. Vždyť místní hokej není toho ani onoho jednoho konkrétního člověka nebo několika lidí. Místní hokej je přece nás všech.

Často se fanoušci ptají, jak je to se sedmičkou, která v létě 2019 podepsala memorandum. Momentálně se na chodu klubu aktivně podílí Adam Zwettler, Milan Mizun, Václav Kordulík a zástupce firmy Strix s tím, že činnost všech čtyř zmíněných se postupně mění především v kontrolní či poradní než vyloženě řídící. Jiří Sadílek se podílu na řízení klubu v předchozí sezóně vzdal, ovšem i nadále místní hokej podporuje jako jeden ze sponzorů. To samé platí rovněž pro Petra Prokeše. Mimo klub je v tuto chvíli pouze Jaroslav Štochl.

Samostatnou kapitolou, která rovněž zaslouží pozornost, je možnost čerpání dotací od města zejména na mládež. Ta je v tuto chvíli závislá na vyřešení závazků vůči městským společnostem Kultura a sport a Chomutovská bytová i na doplnění podkladů pro vyúčtování dotací, které klub v posledních letech obdržel. Zapsaný spolek dodal všechny potřebné doklady se zpožděním, neboť peníze byly vyčerpány již předchozími správci klubu a bylo problematické dohledat všechny potřebné doklady. Město i nadále deklaruje ochotu hokeji pomoci, ovšem je nezbytně nutné, aby klub dořešil své povinnosti z minula a to i z doby před zásadními změnami v minulém kalendářním roce.

S tím souvisí i vyúčtování dotace na akciovou společnost, kde je situace o poznání složitější, neboť počet chybějících dokladů z roku 2019 a nepřehlednost účetnictví z minulých období je výrazně vyšší. Postupný vývoj a nové kroky směřují k větší otevřenosti klubu, která povede ke zjednodušení a zpřehlednění budoucích vyúčtování dotací i využití příspěvků od rodičů.

To vše by mělo být výsledkem práce krizového týmu, jehož členové by se po změně stanov a mimořádné členské schůzi zapsaného spolku měli objevit ve funkcích, ve kterých převezmou každodenní řízení klubu.