Mladežnický hokej

Piráti úzce spolupracují se 7. základní školou Chomutov

Napsal 30.01.2012 Kryštof Kousal
C h o m u t o v - Mládežnický hokej zažívá v Chomutově svůj největší rozkvět. Obě dorostenecké i juniorská kategorie bojují o nejvyšší příčky ve svých extraligových soutěžích a předstupně těchto kategorií září v rámci výběru 3K na turnajích celorepublikové i mezinárodní úrovně. Tyto úspěchy nejdou na vrub pouze příslušnosti Pirátů Chomutov k Hokejové akademii ČSLH, ale lví podíl na nich má i 7. základní škola Chomutov, se svým sídlem v ulici Hornická, která s Piráty velmi úzce spolupracuje. Hlavní postavou v komunikaci mezi touto školou a chomutovským hokejovým klubem je nově Jitka Peterková, která vykonává práci Koordinátorky pro školní záležitosti. Jejím úkolem je zajistit, aby hokejisté neměli studijní potíže a aby studium co nejméně kolidovalo se sportem. Oba tyto pojmy jsou totiž pro život hokejisty nepostradatelné.

Hlavním cílem této dlouhodobé spolupráce je nalezení rovnováhy mezi školou a sportem. Vzdělání musí bezpodmínečně být nedílnou součástí života každého sportovce. To ví celý realizační tým všech mládežnických oddílů chomutovských Pirátů, v čele s šéftrenérem mládeže Mgr. Jaroslavem Liškou. Vedení Pirátů se ze všech sil snaží zdokonalit a prohloubit spolupráci se 7. chomutovskou základní školou, aby měly mladé naděje místního hokeje co nejlepší podmínky pro svůj sportovní růst.

Během následujících několika let bude pro dosažení maximální kontroly nad vzděláváním mladých hokejistů nezbytně nutné, aby každý z nich denně docházel právě na 7. ZŠ. Škola sportovcům nabízí ve spolupráci s klubem ty nejlepší podmínky, které si pro svůj rozvoj mohou představit. K dispozici jim jsou všechna sportoviště v areálu školy a využití jejich času určuje speciální rozvrh hodin. Ten od šestého ročníku obsahuje hned pětici vyučovacích hodin vyhrazených tělesné výchově, z nichž dvě se odehrávají na ledě zimního stadionu. Pro kvalitní hokejový růst jsou od nejútlejšího věku potřebné i dvoufázové tréninky, které speciální rozvrh hodin neopomíná. Na správnost průběhu hodin tělesné výchovy dohlíží jedna z osob nejpovolanějších, kterou je Mgr. Jaroslav Hejcman, který je kromě trenéra mladšího dorostu Pirátů Chomutov také řadovým učitelem 7. ZŠ, čímž se stal jakýmsi zprostředkovatelem kontaktu mezi školou a hokejovým klubem.

Aby se dal náročný program nabitý tréninky a školou vůbec časově zvládnout, postoupila o stupeň výše i dopravní komunikace mezi školou a zimním stadionem. Piráti se s vedením školy a dopravcem dohodli tak, že neprodleně po skončení výuky bude ke škole přistaven autobus, který mladé hokejisty odveze na stadion, aby mohla příprava na trénink proběhnout co nejpečlivěji. Žáci tím ušetří desítky minut, které realizační tým umí beze zbytku využít pro zvýšení kvality samotné tréninkové jednotky.

Dalším cílem spolupráce je propojit ji s další kooperací mezi Piráty a americkým Detroitem. Do budoucna je v jednání zajištění stáží v USA pro žáky devátých tříd. Dle očekávání by měla trvat tři měsíce, během kterých bude docházet kromě zdokonalování hokejových a jazykových dovedností také k dokonalé komunikaci mezi žáky a školou. Ta jim bude posílat veškeré potřebné informace, které budou potřebovat k dálkovému studiu a kromě nich také požadavky, které by měli žáci splnit.

Spolupráce by se samozřejmě neobešla bez dokonalého přístupu vedení školy. S chutí se v kooperaci angažuje ředitel školy PaedDr. Václav Mach: „Spolupráce školy a klubu je pro obě strany od samotného počátku velmi přínosná. Klubu zajišťujeme trvalý přísun mladých hráčů, kteří jsou systematicky soustředěni na jedné základní škole. Zde je vyučovací režim přizpůsoben tréninkovým požadavkům klubu. Škola se pak mezi ostatními školami v regionu i na veřejnosti profiluje svým sportovním zaměřením jako jediná škola s oficiálními sportovními třídami (z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českého svazu ledního hokeje v roce 2000). Jsme rádi, že se můžeme podílet na přípravě našich budoucích hokejových reprezentantů. Do nejvyšších hokejových soutěží se dostanou jen ti nejlepší, ale všem našim žákům dáváme do života řadu důležitých návyků a dovedností jako soutěživost, smysl pro povinnost, týmová spolupráce, vytrvalost a řada dalších. Velmi důležitý je i rozvoj fyzické kondice a vztah ke sportu vůbec,“ vyjádřil se ředitel školy.

Chomutovský hokejový klub má obrovský potenciál, který tkví právě v jeho mládeži. Základna Pirátů se stále rozrůstá, podmínky pro sportovní rozvoj jsou zde díky profesionálnímu přístupu vedení a vysoce nadstandardnímu zázemí ty nejlepší možné, takže se rodiče mladých talentů nemusí vůbec bát, že by s jejich malými hvězdami bylo naloženo neadekvátním způsobem. A nemusí se bát ani o jejich vzdělání, na které se myslí v první řadě. O to se už základní škola v Hornické ulici perfektně postará.