Mladežnický hokej

#HokejDoma 5: Brankáři, tohle je přesně pro vás. Inspirujte se

Napsala 26.10.2020 Redakce
C h o m u t o v - V minulém čísle #HokejDoma se ukázali hráči hrající nejslavnější hokejovou ligu včetně chomutovského odchovance Davida Kämpfa. Nyní tu máme speciální cvičení přímo pro mladé maskované muže, kteří mohou potrénovat koordinaci, vyzkoušet si práci s tenisáky a absolvovat kompenzační cvičení.

Agility, koordinační cvičení díl první

Základní pokyny: 

 • začínající brankáři: mírný podřep a uvolněný postoj, paže před tělem;
 • starší brankáři vycházejí ze správného brankářského postoje (viz manuál brankářský postoj a rozklek);
 • v tomto cvičení využíváme jak hlasové, tak zrakové a hmatové podněty (dle dovedností brankáře), například klepnutí na levé rameno brankář musí startovat na opačnou stranu (na pravou);
 • brankář se dívá před sebe, nesleduje pouze kuželky;
 • po doteku kuželky brankář zvedá hlavu do hry, sleduje hru před sebou;
 • při kroku vpřed na kuželky brankáři střídají nohy, nebo můžeme zvolit pouze levou nohou vpřed, následně vystřídat nohy. Pro starší brankáře můžeme zvolit na levou stranu výpad pravou nohou a opačně;
 • během výpadu vpřed by měl brankář zvedat hlavu a opět sledovat situaci před sebou (volíme jak hlasové, tak zrakové podněty);
 • při úkroku stranou by měl brankář držet snížený postoj, neposkakovat;
 • při obíhání terčíku (čtverec) můžeme ukazovat na prstech čísla, aby brankář sledoval hru a vnímal situaci před sebou. Pro zdatnější brankáře můžeme volit lehčí matematické úkoly (3+5) brankář hlásí výsledek, následně můžeme volit složitější počty (3+5-2+1);
 • dráha s terčíky a tenisáky: opět můžeme volit opačnou stranu než na kterou se ukazuje, aby brankáři vnímali a soustředili se. Nebo tenisáky přenášet;
 • v dráze by měl brankář sledovat prostor před sebou, nekoukat se pod nohy;
 • skvělá je závěrečná hra “Koulovačka”, kde se brankáři vyhýbají míčkům pomocí laterálních pohybů. Pro zdatnější brankáře můžeme volit i různá cvičení před hodem tenisáku, sed, leh břicho, záda, výskok, kotrmelce, atd.

Agility, koordinační cvičení díl druhý

Základní pokyny: 

 • starší brankáři už vychází ze základního postoje, který drží po celou dobu, co provádí cvičení, paže drží před tělem;
 • mladší brankáři vychází z podřepu a uvolněného postoje, není podmínkou, aby drželi paže jako v brankářském postoji (viz video, paže mohou mít uvolněné, ale před tělem);
 • brankář neustále sleduje hru před sebou, má zvednutou hlavu. Pro zpestření můžeme volit např. matematické úlohy, které v průběhu cvičení hlásíme brankáři, čímž zapojujeme do cvičení i jinou činnost; kuželky obíháme jak z levé strany, tak z pravé;
 • opět můžeme volit jak zrakové, tak sluchové podněty;
 • pokládání tenisáků: brankáři mohou reagovat na povel, na jakou stranu volí obrat směrem k tenisákům, eventuálně kotrmelec, leh, sud....;
 • Při otočce jde první hlava, aby co nejrychleji brankář určil volné terčíky;
 • Při otočkách nezapomínáme střídat strany (levá, pravá), nebo reagujeme na signál. Pro zdatnější brankáře můžeme volit hmatový signál (obrat je na stranu, kam byl položen první tenisák);
 • Při přenášení tenisáku střídáme ruce. Zvedáme a pokládáme tenisák jak levou, tak pravou rukou (popřípadě můžeme zvednout levou, položit pravou a opačně);
 • volíme různé varianty dráhy a náročnost, dle věku a dovedností brankáře.

Základní pohybové činnosti v práci s tenisáky

Doporučení pro cvičení s tenisáky: Aktuálně přecházíme do časových intervalů v sériích, kdy doporučujeme do každého cviku nastupovat v časovém intervalu 30–45 vteřin ve 2–3 sériích.

 • Brankář jde do cvičení uvolněn jak mentálně, tak fyzicky. 
 • Při cvičení s rotací 360° jde o rychlost otočení, a sílu odrazu míčků. Menší odraz – méně času. 
 • Při hodu míčkem o zeď volíme vzdálenost pozice od zdi v závislosti na věku a šikovnosti brankáře. 
 • Při poskoku vždy brankář stojí (pracuje) jen na špičkách. 
 • Brankáři mohou cvičit ve dvojicích. 
 • Brankáři při provádění cviků vycházejí ze správného brankářského postoje viz manuál (základní brankářský postoj a rozklek).
 • Brankáři jsou v základním postoji uvolnění, v mírném podřepu a mají volné paže připravené na chytání. Neměli by být v křeči.
 • Brankáři kombinují obě ruce a podle věku rychlost hozeného tenisáku i obtížnost cviků.
 • Brankáři mohou využít baseballovou rukavici / lapačku, aby se učili správně chytat kotouče do košíku a ne do dlaně. Místo vyrážečky mohou brankáři využít hráčskou rukavici, aby lépe kontrolovali míče, a nevzniklo zranění zápěstí. 
 • Brankáři by při cviku měli mít rovná záda, dbát na to, ať nemají propnutá kolena a nejsou příliš v předklonu.

Základní pohybové činnosti v práci s balónem

Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo). Brankáři musí být vždy dobře psychicky naladěni (cvičení provádíme v první polovině TJ). Brankáři by se měli maximálně koncentrovat a být motivováni (je v nich zapotřebí vyvolat chuť soutěžit a s tím spojené „sténické´“ emoce). 

 • začínající brankáři: mírný podřep a uvolněný postoj a ruce;
 • starší brankáři vychází ze správného brankářského postoje (viz manuál brankářský postoj a rozklek);
 • náročnost cvičení volíme dle dovednosti a stáří brankáře;
 • mladší brankáři by měli začínat s podáváním basketbalového míče pod nohy (zezadu vpřed, osmičky), následně volit chytání;
 • mladší brankáři zkouší dribling bez tenisáku, aby měli jistotu v ruce (nácvik driblingu, basketbalový míč by měl brankář sledovat periferně, aby mohl následně přidat tenisák), driblování levá a pravá, střídavě;
 • vzdálenost od zdi (dle dovedností a stáří);
 • síla hodu (dle dovedností a stáří);
 • při hodu tenisákem sledujeme periferně basketbalový míč a dbáme na precizní sledování tenisáku;
 • místo basketbalového míče můžeme volit fotbalový;
 • při balancování s dvěma míči na sobě by se měl brankář uklidnit a soustředit na dýchání, které je velmi důležité při tomto cvičení. Brankáři by měli stát na místě a držet balanc pomocí paží;
 • k nácviku na hody s dvěma míči můžeme využít nejdříve dva tenisové míčky, poté míč fotbalový nebo basketbalový.

Odskoky stranou, zákrok holí

K tréninkové baterii materiálů přidáváme krátký popisek, kdy je potřeba se před navedením do cviku vždy důkladně na tréninkovou jednotku připravit, pár rad a tipů:

 • Brankáři nastupují do jednotky přiměřeně rozcvičení (tzn. měli by mít prohřáté a uvolněné svalstvo).
 • Brankáři v doskoku vždy vedou svůj pohyb v maximální možné rychlosti.
 • Brankáři mohou před každým hodem tenisáku svůj pohyb předem vizualizovat.
 • Brankáři jsou do startu z různých poloh navedeni vždy z obou stran, abychom neopakovali stále jednu z dominantních stran brankářů, ale pracovali na všestranném rozvoji obou mozkových hemisfér.
 • Brankáři do zákroku holí vedou svůj pohyb a navedení očí vždy zároveň do zvednutí hole.
 • Brankáři do zákroku holí reagují dále na odražený míček po dopadu na zem.
 • Brankáři se vždy navádí společně s hlavou a tělem jako jeden celek na odražený nebo dopadající tenisák.
 • Brankáři vedou svůj pohled včetně zaměření se a sledování tenisáku.
 • Brankáři jsou v úvodních a všech dalších pozicích v zádech narovnáni, kdy dbáme také na rovnání se často zakulacených zad.

Reakční cvičení, využití terčíků a tenisáků

...pár rad a tipů:

 • Brankáři musí být uvolnění, koncentrovaní a motivováni.
 • Brankáři začínají v reakčním rozkleku, ramena a prsa jsou nakloněná dopředu, paže jsou před tělem. Brankáři nemají prosedlou pánev a jsou uvolnění v kyčlích.
 • Brankáři po nahlášení čísla nebo barvy reagují nejprve očima a hlavou, následně pažemi.
 • Brankáři při cvičení ve dvojicích zapojí soutěživost.
 • Brankáři při cvičení v postoji jsou v mírném podřepu a těžiště mají více na špičkách.
 • Brankáři jsou kreativní – mírný podřep mění s pozicí na břichu, zádech nebo rozkleku.
 • Brankáři při chytání tenisáku kombinují obě ruce a podle věku i rychlost házeného tenisáku.

Koordinační žebřík, odrazová cvičení

Základní pokyny: 

 • Koordinačním žebříkem nerozvíjíme rychlost, ale koordinaci.
 • Začínáme jednoduchým cvičením a volíme techniku před rychlostí. Brankáři by měli pomalu zvládnout projít žebřík. Postupně mohou zrychlovat, pouze pokud zvládají techniku.
 • Některá cvičení můžeme volit zároveň jako průpravná na led. Při běhu pozadu se brankář natáčí, učí se rotaci a následně přesun.
 • Pro správné držení paží může brankář držet míč před sebou.
 • Náročnější cvičení volíme až po zvládnutí správné techniky.
 • Při otočce vede hlava pohyb.
 • Pro zdatnější brankáře můžeme volit žonglování a chytání tenisáků/míčů.
 • Pokud nemáme koordinační žebřík, můžeme si ho nakreslit křídou na zem, využít izolepu, lepící pásku, tkaničky.
 • Pozor, nevolíme vyvýšený materiál jako je hokejka, nebo kulatina, aby nedošlo ke zranění.

Kompenzační cvičení díl první

Kompenzační cvičení díl první

Protahování hamstringů